Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

< Geri dönüş                                  Plevne  Marşını Dinlemek isterseniz.! 

Marsin yüklenmesi icin  5 - 6 dakika  beklemeniz  gerekiyor.

" Gazi Osma Paşa,

her türlü   zorluğa rağmen teslim olmuyor,Plevne'yi kanlarının son damlasınakadar koruyacalarını haykıryordu "

 

                     Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokatta doğdu                         

Adı Türk Tarih'ine

Altın harflerle yazılan ve Plevne savunmsı olarak bilinen müthiş savunmanınkahramanıdır.

Zaten Gazi Osman Paşa adı ile Plevne  ayni anda anılmaktadır  Plevne'yi  savunan  Gazi osman Paşa ve askerleri, sayıca ve silahça kendilerinden  kat kat üstün olan Rus kuvvetlerine karşı akıl almaz bir savunma örneği gösterdiler.

Plevne kuzey Bulgaristan'da bulunan bir Türk kalesi idi. 1877 - 1878 Türk Rus Savaşı sırasında ,Gazi Osman Paşa çok az sayıdaki askeriyle bu kaleye sığımış ve bütün imkanları tükeninceyekar  kaleyi savunmuştur.

Çok kolay bir zafer kazanacaklarını zanneden Rus birlikleri, Gazi Osman Paşa ve askerlerinin Sağlam ve kararlı savunmalarını görünce , Pleven önünde duraklamışlardır. Hiç bir Rus subayının başarı elde edememesi sonucu, Rus Çarı 2.  Aleksandır cepheye gelerk komutayı elealmıştır.

Yüzlerce Rus topu  günlerce Plevne kalesini bombalamış, ve yedek Rus birlikleri,de savaşa katılmış, Hatta Romanya prensinden bile yardım almış, fakat Plevne kalesi ele geçirilememiştir,

Aylarca süren bu kuşatmadan sonra, Gazi Osman Paşa ve askerlerin durumu zorlaştı. ve Plevne kalesinde cephane azalmış,yiyecek ve içecek tükenmişti, yaralı askerleri tedavi edecek ilaç kalmamış ve Rus askerleri bütün yolları tutmuşlardı.

Gazi Osman Paşa, her türlü zoluğa rağmen zorluğa teslim olmuyor. Plevne,yi  kanlarının son damlasına kadar koruyacaklarını haykırıyordu. Bu sırada Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamid tarafından, Osman Paşaya "Gazilik"   unvanı vwrilmişti. Bu iltifata askerlerimizin maneviyatı çok kuvvetlendirilmiştir.

Son olarak büyük hucuma geçen Rus kuvvetlerinide püskürten Gazi Osman Paşa, artık başka çare kalmadığı için kıyaslanmayacak kadar sayı üstünlüğü olan Rus kuvvetlerini yarıp geçemedi ile kaleden dışarı çıktı. Kanlı çarpışmalar oldu. Gazi Osman Paşanın atı vuruldu. kendiside sol dizinden yaralandı...

Nihayet Ruslar, Türk askerlerini teslim aldılar. Çar 2. Aleksandr, büyük bir sabır ve kahramanlık örneği gösteren Gazi Osman Paşa'yı  büyük bir törenle kabül etti. Kılıcını almadı ve şöyle dedi:

Hiç bir kimse bu kılıcı sizden almağa sahip değildir. dünya durdukça adınıza şan ve şeref verecektir."

Gazi Osaman Paşa'ya esir muamelesi yapmadılar . Aylarca Rus toprakları üzerinde gezdi, dolaştı. Yapılan sulh anlaşmasından sonra İstanbul'a dönmesine  izin verildi.

İstanbul,a gelen Gazi Osman Paşa, bizzat Osamanlı Padişahı 2. Abdulhamid  tarafından ve halkımızın tezahüratıyla  karşılandı. Kendisine zamanın en büyük rutbelerinden biri olan "Mâbeyn Muşavirliği" rutbesi verildi. Mâbeyn Muşaviri, törende padişahın arabasında  ve kaşısında oturdu.

Ömrü boyunca samami ve Dindar bir Müsliman olarak yaşayan Gazi Osman Paşa, Devlete çok büyük hizmetler yaptıktan sonra  1900 tarihinde İstanbul,da vefat etti. Naşı Fatih Camii avlusunda ,ki kabrıstana defnedildi. Kabri üzerine Padişa tarafından bir türbe yaptırıldı.

Milletimiz. Gazi Osman Paşa ve Plevne 'nin adını marşlarla ölümsüzleştirdi. Hemen hepimizin  ezbere bildiği

" Tuna Nehri akmam diyor"

Marşı, Plevne savunması esnasında  askerlerimizin gösterdiği kahramanlar dolayısıyla söylenmiştir.

Asırlarca  yüce dinimiz islamiyet uğrunda mucadele eden ve bu uğurda şehit ve gazi  olma şerefine erişen bütün kahramanlarımızı hayırla,  şükranla ve minnetle  yad ederken, sizlere Plevne kahramanları için söylenen marşı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

 

Plevne Marşı

---------------------------------------

Tuna Nehri akmam diyor

Etrafıma yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa

Plevne'den çıkmam diyor.

------------------------------------

Düşman Tuna'yı  atladı

Karokolları yokladı

Osman Paşa'nın  kolunda

beş bin top birden patladı

-------------------------------------------

Kılıcımı vurdum taşa

Taş yarıldı baştan başa

Şanı büyük Osman Paşa

Askerinle binler Yaşa...

-----------------------------------------------